Har du brug for dit barn eller teenager trives bedre?

Jeg er psykoterapeut og lærer, så til daglig arbejder jeg med børn og unge. Både på en privatskole og i klinikken. Jeg har specialiseret mig i stress og at forøge trivsel og velvære hos børn og unge.

Jeg har samtaleterapi med børn, unge og studerende med udgangspunkt i det, der fylder og optager dem.

Min baggrund i folkesundhed er noget, jeg på daglig basis fletter ind i mit arbejdsliv. Min erfaring fra både privatskole og folkeskole er guld værd, når jeg terapeutisk arbejder med børn og unge. Jeg kender deres hverdag fra klasseværelset, og det er hurtigt for mig at se, hvad der terapeutisk skal til for at barnet/den unge flytter sig og får det meget bedre. Vælg samtaleterapi til barnet eller den unge, når du vil have lektiehjælpen til at gå hurtigere. Når lektiehjælpen ikke kan stå alene. Samtaleterapi vil give lektiehjælpen et skub. Fx kan det, der blokerer for læring, let og hurtigt forandre sig, når der bliver sat ord på det. Modstand på fx lektier og skole er oplagt at arbejde med terapeutisk, da det let slipper sit tag, når det bliver kigget på nysgerrigt og med blide øjne.

Det er en hjertesag for mig at alle børn og unge har det godt ude i klasserne og er glade for at gå i skole. Jeg har kompetencer til at børn og unge med særlige behov får en bedre hverdag i skolerne, SFO osv. Jeg kan hjælpe dig som forælder med at synliggøre nøjagtigt hvad der skal til for, at øge barnets trivsel i skolen. Når man ved konkret, hvad der skal til, går møder med lærere og pædagoger lettere. Min kernekompetence er at støtte børn og unge med særlige behov. Forbedre deres skolegang og trivsel ved, blandt andet at finde ud af hvad der er barnets særlige behov og i højere grad imødekomme det i skolen, så trivsel og læring kan gå op i en god enhed.

Min holdning til trivsel

Jeg ser trivsel som det grundlæggende fundament for barnets udfoldelse i livet. Fagligt og socialt. Hænger barnet med mulen i skolen pga. noget svært, påvirker det barnets selvtillid og i visse tilfælde selvværd (hvis det ikke er stærkt nok). På den anden side vil succesoplevelser i skolen opbygge barnets mod.

Min tilgang til børn og unge handler bl.a. om at styrke selvværdet, så barnet barnet/den unge mærker støtte fra og styrke i selvværdet. Og fra det ståsted meget bedre kan navigere i det faglige landskab.

“Sundt selvværd er den bedste gave, du kan give dit barn.”‘

“Den bedste investering, du kan gøre for dit barn, er at give det et stærkt fundament i livet. Her er selvværd og trivsel to af hovedingredienserne.”

Min holdning til at støtte barnet eller den unge

“Er der noget, der stresser barnet, påvirker det barnets livskvalitet. Lektiehjælp kan dæmpe stressorer og dermed øge barnets generelle trivsel.”

“Trivsel er fundamentet for læring – det er relationen til sig selv og andre, der er primus motor for lysten til at lære.”

Der, hvor der er brug for yderligere hjælp, end den lektiehjælpen kan give, kan det være gavnligt at kombinere lektiehjælp med fx psykoterapi.

“Huller” i selvværdet kan skabe svære forudsætninger for læring. Derfor kan terapeutiske samtaler være en afgørende faktor for, at barnet rykker sig fagligt.

Barnets trivsel bestemmer dets fremtid

Er du klar til at give dit barn eller teenager et skoleliv med lethed og glæde?

Har du brug for hjælp?